Innovations

כדי להבטיח אספקת מים בעולם של משאבים מתכלים ולהמשיך להיות מובילים עולמיים עלינו להיות יצירתיים וחדשניים.
שח”מ מקורות מזמינה יזמים, מתכננים, מהנדסים וממציאים לקחת חלק בבניית הדור הבא של תשתיות המים הלאומיות.

Innovations

שח"מ מקורות ביצוע הקימה את תשתיות המים המתקדמות בישראל

הנחנו קווי מים בהיקף של מחצית כדור הארץ, הקמנו מאות חדרי שליטה ובקרה מהמתוחכמים בעולם, ייצרנו והתקנו אלפי מערכות לטיפול במים, פיתחנו וייצרנו משאבות מתקדמות כחול לבן.

 • נתוני פיקוד ובקרה ביום
 • ק"מ של קווי מים
 • מתקני שאיבה

האתגרים

אנחנו מזמינים יזמים פורצי דרך להציע לנו פתרונות במגוון תחומים

הקמת תשתיות מים, יצור תעשייתי של משאבות, עבודות צנרת, מערכות פיקוד ובקרה של תשתיות ומערכות מים. יזמים וחברות שיציעו פתרונות טכנולוגים חדשניים ויימצאו כמתאימים על ידי שח”מ, תבחן שח”מ שיתוף פעולה במתווה שייקבע בהתאם לבשלות הטכנולוגית של הפתרון המוצע ובהתאם לצרכי החברה.

פיקוד ובקרה של תשתיות מים

 • מערכות אלחוטיות לניטור פרמטרים שונים במים ושפכים
 • מערכות אלחוטיות לניטור פרמטרים שונים במים ושפכים
 • מערכות אלחוטיות לניטור פרמטרים שונים במים ושפכים
 • מערכות אלחוטיות לניטור פרמטרים שונים במים ושפכים
 • מערכות אלחוטיות לניטור פרמטרים שונים במים ושפכים

פיקוד ובקרה של תשתיות מים

 • מערכות אלחוטיות לניטור פרמטרים שונים במים ושפכים
 • מערכות אלחוטיות לניטור פרמטרים שונים במים ושפכים
 • מערכות אלחוטיות לניטור פרמטרים שונים במים ושפכים
 • מערכות אלחוטיות לניטור פרמטרים שונים במים ושפכים
 • מערכות אלחוטיות לניטור פרמטרים שונים במים ושפכים

פיקוד ובקרה של תשתיות מים

 • מערכות אלחוטיות לניטור פרמטרים שונים במים ושפכים
 • מערכות אלחוטיות לניטור פרמטרים שונים במים ושפכים
 • מערכות אלחוטיות לניטור פרמטרים שונים במים ושפכים
 • מערכות אלחוטיות לניטור פרמטרים שונים במים ושפכים
 • מערכות אלחוטיות לניטור פרמטרים שונים במים ושפכים

פיקוד ובקרה של תשתיות מים

 • מערכות אלחוטיות לניטור פרמטרים שונים במים ושפכים
 • מערכות אלחוטיות לניטור פרמטרים שונים במים ושפכים
 • מערכות אלחוטיות לניטור פרמטרים שונים במים ושפכים
 • מערכות אלחוטיות לניטור פרמטרים שונים במים ושפכים
 • מערכות אלחוטיות לניטור פרמטרים שונים במים ושפכים

בואו להפוך את

החלום למציאות